YÖNETİM KURULU
                                                                    
                                                                               Av.Turgay HINIZ
                                                                                      B
aşkan
 
                                       
              Av.Bahadır BUZOL                      
 Av.Erdil GÖREN 
                 Av.Gökhan KIRKAYAK               
                   Başkan Yard.                             Genel Sekreter                 Sayman
 
          
                                                 
   Av. Nesrin KARAMAN      Av. Oylum YAMAN Av.Hakan GERİŞ           Av.Uğur GÜLSÜM       Üye    Üye   Üye   Üye
 
 
                                     
         
 
                                         
                                  
                                                     
              Av.Koray AYGÜN  Av.Mümün NEŞETOĞLU Av.Tayfun AKGÜN                        
                        Üye                                               Üye            Üye