CMK ÜCRET TARİFELERİ


Türkiye Barolar Birliği CMK Ücret Tarifeleri

2022 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2021 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2020 Yılı Ücret Tarifesi

2019 Yılı CMK Ücret Tarifesi

 

2018 Yılı CMK Ücret Tarifesi

 
2017 Yılı CMK Ücret Tarifesi 

2016 Yılı CMK Ücret Tarifesi
 
2015 Yılı CMK Ücret Tarifesi 

2014 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2013 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2012 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2011 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2010 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2009 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2008 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2007 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2006 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2006 Yılı CMK Ücret Tarifesi Değişiklik

2005 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2005 Yılı Kanunun 13 üncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan CMK Ücret Tarifesi

2004 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2004 Yılı CMK Ücret Tarifesi Değişiklik

2003 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2002 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2001 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2000 Yılı CMK Ücret Tarifesi

1999 Yılı CMK Ücret Tarifesi

1997 Yılı CMK Ücret Tarifesi

1997 Yılı CMK Ücret Tarifesi Değişiklik

1995 Yılı CMK Ücret Tarifesi

1993 Yılı CMK Ücret Tarifesi