ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
      

  
       
                      Av.Bilge AKTEMUR         Av.Hilmi Hakan ÖZGÜN 
                                                Başkan       Başkan Yardımcısı

 

      

                                        Av.Zeynep Ece HARAS Av.Fatma KÜÇÜK

         Genel Sekreter        Üye