BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

Covid 19 pandemi sürecinde yaşanan bir çok olumsuzluk varken, Bu haber can suyu gibi, aşı gibi  geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının WEB sayfasında 21 Eylül 2020  yapılan duyuruda EREN-1 2x(245 MWe/250 MWm/585 MWt) ENTEGRE TERMİK SANTRALİ MEVZUATTAN İADE / İPTAL denildi.

2 Yıllık bu süreçte neler yaşanmıştı?

Bölgede yaşayanlar olarak 27 Haziran 2018 yapılan duyuruda 8500 yıldır yerleşik tarım yapılan bereketli topraklar üzerine Kömürlü Termik Santral duyurusu ile bölgede yaşayanlar,  köylüsü, kentlisi, meslek odaları, dernekler, muhtarlar, kooperatifler, sivil toplum örgütleri, siyasetçisi, kadını erkeği, genci yaşlısı, çocuklar,   bilim ve hukuk insanları  bir araya gelerek varlık nedeni olan  yaşam alanlarını, toprağını, suyunu, havasını savunmak ve geleceğe miras bırakmak için hızlıca bir araya gelindi.

Kırklareli Barosu Çevre Komisyonu olarak bu süreçte bizde desteğimizi gösterdik.Halkı bilgilendirdik arazide incelemelerde bulunduk itiraz dilekçelerine katkıda bunduk.Bir çok salon toplantısının yanı sıra, kahvelerde, evlerde sokalarda  bilgilendirmeler yapıldı. Sürecin her aşamasında ne yapılması gerekiyorsa hepsi yapıldı.

 Trakya’nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi bizlerin yaşamsal varlık sebebi olduğundan Trakya’nın değerlerini,  sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı  mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek için   her şart ve koşulda, yaşamı savunmaya devam edeceğiz. 

KIRKLARELİ BAROSU ÇEVRE KOMİSYONU