BASINA VE KAMUOYUNA
Basına ve Kamuoyuna
Yaşadığımız sürecin ağırlığına rağmen savunma makamı olmamızın gereği tüm hukuksuzluklara karşı vakur duruşumuzu bugüne kadar gösterdik göstermeye de devam edeceğiz. Bu vesile ile daha birkaç hafta önce sadece adil yargılanmak isteyen meslektaşlarımızın çığlıkları kulaklarımızdan gitmeden yine yakın zamanda Ankara merkezli operasyon nedeni ile 48 Avukat ve 7 stajyer meslektaşımızın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde ‘’FETÖ/PDY’nin avukatlık yapılanması” suçlaması ile CMK ve Avukatlık kanunundaki bir çok hüküm gözetilmeksizin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu sürecin en basit CMK kurallarına riayet edilmeden devam ettirildiği Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından düzenlenen rapor ile tespit edilmiştir, zira CMK 130 ve devamı ile Avukatlık Kanunu madde 58 ve devamı hükümlerinin ısrarlı bir şekilde kolluk ve savcılık makamlarınca görmezden gelindiği, bazı avukatların ev ve ofislerinin yasadışı şekilde arandığı, arama yapılırken baro temsilcisi bulundurulmadığı, meslektaşların 24 saat boyunca müdafiileri ile görüşmelerinin kısıtlandığı, dijital verilen alınmasında sıkıntıların olduğu yine Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi raporu ile tespit edilmiştir.
Tüm bunlara ek olarak, sorgu sırasında sorulan bir takım sorular yolu ile meslektaşlarımızın adeta müvekkilleri ile özdeşleştirildiğini, onlarla aynı potaya konulduğunu ve bu yolla kriminalize edilmeye çalışıldıklarını büyük bir şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Sorgu sırasında meslektaşlarımıza ‘’ne tür davalarda avukatlık yaptıkları, müvekkilleri ile sözleşme yapıp yapmadıkları, ücret alıp almadıkları” gibi tamamen avukatlık faaliyetlerine ilişkin sorular sorulduğunu yine büyük bir dehşet içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Unutulmamalıdır ki avukatlık mesleği ve faaliyeti gereği yapılan bu rutin işlemler hiçbir ceza davasının ya da ceza soruşturmasının konusu, sujesi olamaz, bu durum tüm ceza sistemimizin özüne aykırı ve hukuksuz işlemlerdir.
Avukatlık mesleği özü itibari ile serbest bir meslektir ve Avukatlar aldıkları davalar ile özdeşleştirilemez, müvekkillerini savundukları için sorgulanamazlar. Bunun aksinin yapılması halinde ise ortada hukuk devleti ve adil yargılanma hakkı gibi en temel kavramların kalmayacağı da aşikardır. Ancak temel hukuk prensiplerinin dahi yok sayılarak meslektaşlarımızın adeta aldıkları davalar ile özdeşleştirildiklerini ve bu yolla soruşturma makamının birtakım varsayımlar ile şüpheli ve delil yaratmanın peşinde olduğunu üzülerek müşahede etmekle birlikte bu durumun kabul edilemez olduğunu burada açıkça ifade ediyoruz.
Ankara’da yürütülen bu soruşturmadaki hukuk dışı işlemler, BM Havana Kuralları, Avrupa Konseyi 9 Nolu Tavsiye Kararı, Uluslararası Avukatlar Birliği Morelia Şartı ve Turin İlkeleri ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alan avukatın mesleki bağımsızlığını ve güvencesini ihlal eden bir uygulamadır. Avukatlara, bir gece yarısı, tüm CMK kuralları ve evrensel hukuk ilkeleri çiğnenerek yapılan gözaltılar Avukatlık mesleğine yapılmış bir gözdağıdır.
Bundan önce de defalarca ifade ettiğimiz üzere, avukatlara yönelen baskı ve sindirme girişimleri esasen halkın hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkına yöneliktir. Avukatlık; devletten, siyasi iktidardan, her türlü güç odağından, tek tek müvekkillerden bağımsız olarak icra edilen, kamusal role sahip bir meslektir. Avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınması, tutuklanması ve cezalandırılması kabul edilemez.
Kırklareli Barosu olarak avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturma ve kovuşturma baskısına maruz bırakılmalarını, gözaltına alınmalarını ve tutuklanmalarını kabul etmediğimizi ve hukuka aykırı gözaltı işleminin takipçisi olacağımızı bu konuda Ankara Baromuz ile birlikte olduğumuzu kamuoyu ile saygı ile paylaşıyoruz.
KIRKLARELİ BARO BAŞKANLIĞI