BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

LAİKLİK İLKESİNİN İHLAL EDİLMESİNE İLİŞKİN

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, "Cumhuriyet'in nitelikleri" başlıklı 2. Maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” hükmünü içermektedir.

Cumhuriyetimizin en temel unsurlarının başında gelen laiklik, dini kurallar ile devletin işleyişini sağlayan yasal düzenleme ve kuralların, yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını gerektirir. Laiklik; pozitif bilimin, evrensel hukukun, düşünce özgürlüğünün başlıca teminatıdır. Bu sebeple, tüm kural ve işlemlerin de laiklik ilkesine uygun düzenlenmesi şarttır. Aksi yöndeki tüm düzenlemeler, Anayasamıza ve Hukuk Devleti ilkesine aykırılık oluşturacaktır.

14.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Faizsiz Finans Kuruluşlarının Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar" içeriğinde, Şer’i hukukun referans alındığı görülmektedir.

Şer’i hukuka dayalı referanslarla Etik Kurallar belirlenmesi, Anayasamızdaki laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu kadar, Cumhuriyet’in ruhuna, varlığına ve değerlerine de aykırıdır.

Devletin asli ve kurucu felsefesini korumakla yükümlü olanların böylesi kurallar koyması ve Resmi Gazete'de bu kuralların yayımlanması asla kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir vatandaş, kendi inancı ve vicdani kanaatiyle değerlidir. Bu bilinçle, toplumsal kutuplaştırmayı artırıcı bu ve benzeri her türlü girişimden uzak durulması gerekmektedir.

Barolar olarak Cumhuriyet'in temel kazanımlarına, lâik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmayı sürdürerek, hukuk devleti ve demokrasiden asla ödün vermeyecek ve Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolundan asla vazgeçmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

ADANA BAROSU             AKSARAY BAROSU         AMASYA BAROSU          ANKARA BAROSU

ANTALYA BAROSU          BURSA BAROSU              ÇANAKKALE BAROSU    DENİZLİ BAROSU

DÜZCE BAROSU              EDİRNE BAROSU              ESKİŞEHİR BAROSU      GAZİANTEP BAROSU

GİRESUN BAROSU          HATAY BAROSU                ISPARTA BAROSU           İSTANBUL BAROSU

İZMİR BAROSU                 KASTAMONU BAROSU KIRIKKALE BAROSU        KIRKLARELİ BAROSU

KIRŞEHİR BAROSU          KOCAELİ BAROSU           MANİSA BAROSU           MERSİN BAROSU

MUĞLA BAROSU             NEVŞEHİR BAROSU        NİĞDE BAROSU               ORDU BAROSU

SİNOP BAROSU                ŞANLIURFA BAROSU     TEKİRDAĞ BAROSU        TOKAT BAROSU

TRABZON BAROSU         TUNCELİ BAROSU           YALOVA BAROSU            ZONGULDAK BAROSU