STAJ NAKLİ İÇİN
Tarih: 18.04.2011 | Okunma Sayısı: 8190

  

NAKİL GELMEK İSTEYEN STAJYER AVUKATLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGE VE BELGE ÖRNEKLERİ

 

İSTENEN BELGELER

EVRAK SAYISI

AÇIKLAMA

1-Baroya Yazılan Dilekçe

3 Adet

ÖRNEK - 1 (DİLEKÇE)

2-İkametgah Senedi

3 Adet

Sadece Kırklarelive İlçeleri kabul edilecektir.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

3 Adet

 

4- Yanında Staj Yapılacak Olan Avukat’ ın Olur Belgesi

 

 

3 Adet

Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur.(ÖRNEK 2 DİLEKÇE)

 

5-BİYOMETRİKVesikalık fotoğraf

 

 

 

3 Adet

 

Cübbeli ya da kepli kabul edilmeyecektir.

 

 

 

6- SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ’nden SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur (4/a, 4/b ve 4/c) kaydının bulunup bulunmadığına dair belgeek olarak sağlık hak sahipliğinizi (provizyon) gösterir belge

 

2’ şer Adet

Avukatlık Kanunu’nun 12.md.sinin (f) bendi koşullarını taşıyanlar Onaylı Ticaret Sicil Gazete Örneği ve Bağ-Kur’dan kayıt nedenini gösterir belge ve beyan sunarlar.Askerlikten dolayı Emekli Sandığında kaydı gözükenlerin ilgili kurumdan bu durumu belgelendirilerek beyan vermeleri gerekmektedir.

7- Staj Süresinde ya da staj sonrasında evlilik yapan bayan avukat adaylarının veya isim/soyisim değişikliği yapanların her iki soyadına göre de ayrı ayrı Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi getirmeleri gerekmektedir.

 

2Adet

 

8-Takdimname (2 ayrı avukattan alınacak)

 

Kırklareli Barosu üyesi olması zorunludur. (Yanında staj yapılacak avukat,1.Dereceden Akraba, Yönetim Kurulu Üyesi Hariç) 5 yıllık kıdem gerekmez.ÖRNEK 4

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

13.07.2024
AV. TURGAY HINIZ
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.