ADLİ YARDIM HİZMETİ VEREN AVUKATLARA BİLGİ
Tarih: 4.12.2014 | Okunma Sayısı: 17094

ADLİ YARDIM GÖREV LİSTESİNDE YER ALMAK İSTEYEN AVUKATLAR
 
Adli Yardım Görev Listesinde yer almak isteyen avukatların Kırklareli Barosu Adli Yardım Bürosuna dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru Dilekçesi 

KESİNTİLER
 
TBB Adli Yardım Yönetmeliğinin 6/a maddesi gereği istem sahibinin dava sonucunda maddi bir yarar elde etmesi halinde ödenen vekalet ücret tutarı ile ilamda belirlenen harca esas değerin %5'inin ve Avukatlık Kanunu 180/e maddesi gereği hükmedilen vekalet ücretinin %10'unun Adli Yardım Fonuna ödenmesi gerekmektedir.
 
YETKİ BELGESİ
 
1136 sayılı Avukatlık Yasasının 182.maddesine dayanılarak Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkartılan ve 19.06.2002 tarih 24790 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 18/e maddesinde yer alan; Adli Yardımdan görevlendirilen avukatın görevlendirildiği iş ile ilgili olarak başka bir avukata yetki veremeyeceği bu konuda yetkinin ilgili baroya ait olduğuna dair hüküm göz önüne alındığında yetkilendirme işleminin yasaya ve yönetmeliğe aykırı olduğu görülmektedir. Bu nedenle sayın meslektaşlarımızın Yetki belgesi ile görevlendirmelerini takip etmeleri uygun değildir.

EK GÖREVLENDİRME
 
Görevlendirmeyle bağlantılı olan ancak ayrı başvuru harcı gerektiren dava ve icra takiplerine ilişkin olarak söz konusu dava ve icra takiplerine başlamadan önce kurulumuza bildirimde bulunulması ve ek görevlendirme sonrasında işlemlere başlanması gerekmektedir. Kurul onayı alınmadan (ek görevlendirme verilmeden) açılan dava ve icra takiplerinde ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
ADLİ YARDIM AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ  
 

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince hizmet veren meslektaşlarımız tarafından Adli Yardım görevlerine ilişkin evrakların (makbuz hariç) eksiksiz olarak baro başkanlığı adli yardım bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim edilen evraklar baroya teslim tarihi itibariyle ödeme listesine kayıt edilmektedir. Ödeme yapılacak meslektaşlarımıza makbuz kesimi için ayrıca bilgi verilecektir. Adli yardım listesinde görev alan değerli meslektaşlarımızın bu hususa uyması önemle rica olunur.

Adli Yardım ödemeleri başvuru dilekçesinde bildirilen banka hesabına havale yapılarak ödeme gerçekleştirilecektir.

 

AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
1.Başvuru dilekçesi. Form için tıklayınız. 
 
2.Adli Yardım görevlendirme yazısı örneği.
3.Vekaletname örneği.
4.Havaleli dava dilekçesi örneği.(davayı açan avukatlar için zorunludur.)
5.Vekilliğe karar verilen duruşma tutanağı.(önceden açılmış ve devam eden davaya müdahil olan avukatlar için zorunludur.)
 
6. İşveren tarafından düzenlenmiş ödeme talimatı.(Sigortalı çalışan avukatlar için zorunludur.)
7.Serbest meslek makbuzu.(Ödeme sırasının gelmesi ve barodan makbuz kesilmesi ile ilgili bilgi mesajı gelmesi aşamasında kesilecektir.)

ETKİNLİK TAKVİMİ

22.07.2024
AV. TURGAY HINIZ
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.