KADIN HUKUKU KOMİSYONU
                                                            
   
                          

  Av. Ilgaz Lale KOCAKUNDAKÇI

  Başkan

 

                 

              Av.Süleyman Anıl HUYSAL     Av.Hilal BATUŞ               Av.Gül Birgül GÜLSÜM
                     Başkan Yardımcısı              Sekreter                                    Üye     

 

        Av.Sonay DİNÇER    Av.Fatma KÜÇÜK

              Üye Üye