Yönerge
Tarih: 6.03.2017| Okunma Sayısı: 979

KIRKLARELİ BAROSU

EĞİTSEL, SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF FALİYETLER KOMİSYONU

YÖNERGESİ

1- KURULUŞ :

“Kırklareli Barosu Eğitsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Komisyonu” Kırklareli Barosuna bağlı olarak ve yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.

 

2- AMACI :

Baroya mensup meslektaşlar arasında dayanışma ve işbirliğini gerçekleştirmek amacı ile Kırklareli Barosu adına yapılacak faaliyetlerin organizasyonunun ve gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

 

3- FAALİYETLERi :

Komisyon yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak üzere şu faaliyetlerde bulunur;

·     Anket çalışmaları yapılması,

    · Sportif faaliyetler düzenlenmesi (futbol, basketbol vs. takımlarının kurulması),

·     Sosyal faaliyetler düzenlenmesi ( gezi, yemek vs.),

    · Sosyal sorumluluk projelerine iştirak edilmesi,

·     Kültürel faaliyetler düzenlenmesi (konf.,panel vb),

·     Sanatsal faaliyetler düzenlenmesi ( tiyatro, sinema, konser vb.),

    · Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında kulüplerin organize edilmesi,

·     Gündemi izleyerek belirlenecek diğer çalışmaların yapılması ve vb.

 

4- KOMİSYONUN YAPILANMASI :

Komisyon; Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi, Komisyon başkanı, yazman ve üyelerden oluşur.

a- Eğitsel, Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler Komisyonu sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi, komisyonu koordine eder.

b- Başkan: Eğitsel, Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi tarafından seçilir. Gerekli görüldüğünde aynı yöntem ile değiştirilir. Isparta Barosu Yönetim Kurulu’nun komisyona ilişkin kararlarını, çalışmalarını, etkinliklerini ve işlerini komisyon başkanı yürütür. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Başkan’ın komisyona katılmadığı toplantılara başkanlık eder.

c- Yazman: Yazman komisyon üyeleri tarafından seçilir. Gerekli görüldüğünde aynı yöntem ile değiştirilir. Yazman her toplantı öncesi gündem maddelerini Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesine ve başkana sunar. Tüm toplantıların tutanaklarını tutar, çalışmalar ile ilgili belge ve bilgileri düzenler ve dosyalar.

Komisyon yönetim kurulu kararı ile belirlenen yedi üyeden oluşmaktadır. Üye sayısı talep ve ihtiyaçlar dikkate alınarak artırılabilir. Çalışma alanına göre üyeler arasında iş bölümü yapılabilir.

 

5- ÇALIŞMA YÖNTEMİ :

Komisyon genel olarak ayda bir kez toplanır.

Gerekli görüldüğü takdirde komisyon üyeleri toplantı aralıklarını ve sürelerini ihtiyaçları dikkate alarak serbest olarak tespit edebilirler. Komisyon toplantılarına katılmak zorunludur.

Her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenir. Bir sonraki toplantı yeri, gündemi ve öneriler toplantı saatine kadar gündeme eklenebilir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Toplantı sonuçları tutanak haline getirilerek Baro Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur. Komisyon, amacı doğrultusunda çalışma programı belirler. Program dışında çalışma yapılması düşünülen konular söz konusu olduğunda bu durum önce komisyona önerilir. Öneri komisyonda karar altına alınır.

Başkan,başkan yardımcısı ve diğer üyeler tarafından alınan kararlar sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin mutlak imzası ile birlikte geçerlidir. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin onayı ve imzası olmadan veya yetki verilmeden, Başkan ve üyeleri, Kırklareli Barosu veya Eğitsel, Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler Komisyonu adına her hangi bir basın açıklaması yapamaz ve bu yönde faaliyet gösteremez.

Resmi dairelerde, kurumlarda, müesseselerde, özel idarelerde komisyonu temsil etmeye, her türlü evrak imzalamaya, üçüncü şahılar nezdinde temsil etmeye yönelik işlemler komisyon başkanı ve Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Üyesinin mutlak çift imzası ile birlikte geçerlidir.

 

6- YÜRÜRLÜK :

Bu yönerge Kırklareli Barosu Yönetim Kurulunda kabul tarihinde yürürlüğe girer.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Ekim 2018><<
Ekim 2018
 PSÇPCCP
3924252627282930
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
442930311234

20.10.2018
AV. TURGAY HINIZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.